1. 1.
    Çin seddi'nin türklerden korunmak için inşa edilmiş oluşu tamamen taraflı tarihçilerin sübjektif bir yorumudur ve halka da zamanla bu palavra yutturulmuştur. Şu an için gelebilecek Bir dış saldırıdan korunmak maksadıyla, yapımı binlerce yıl sürecek bir duvar örmek ne derece mantık ürünü olabilir? Çin'in bunu yapmasındaki asıl amac o zamanlardan beri kalabalık olan nüfusun içine yabancıların karışıp ımparatorluğu içten çökertmeye çalışmasını engellemektir. Yani meydan savaşından, harpten kaçtıkları için bu devasa duvarı örmüyorlar ve zaten bizzat çin seddi üzerinde yüzyıllar boyu binden fazla savaş meydana gelmiştir.
    -1 ... graben