1. 1.
    Tiskinti verici bir aktivitedir...
    2 ... templier