1. 1.
    Bir alanı yeşil hale getirmek. Zeminler için tercih edilen şeydir.
    ... aydinoglu vontmarte
  2. 2.
    askerliğim esnasında bölükte yapılırken yoğun katkıda bulunmam vesilesiyle takdirname almama sebep olan aktivite.
    ... usualsuspects