1. 1.
    Vucut sıcaklığından habersiz mümindir, milli iradedir.
    2 ... templier