1. 1.
    e devletten incelendiğinde:

    dedesinin sülün osman, dayısının da fadıl gündüz olduğu görülmekte.

    armut dibine düşer.
    1 ... lipsos