1. 1.
    sünnete uygun tek meslek ticağrettir.
    1 -1 ... erectof