1. 1.
    Cubbeli ahmet kusura bakmasin ama dogru bir bilgidir.
    ... erector