1. 1.
  Motorlu araçlar ve deniz araçları
  Katı atıklar ve çöp
  Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon
  Aşırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi
  Konutlardaki ve işyerlerindeki ısınmadan kaynaklanan (özellikle kalitesiz kömür kullanımı) hava kirliliği
  Göçler ve düzensiz şehirleşme
  Maden, kireç, taş ve kum ocakları
  Gübre ve zirai mücadele ilaçları
  Atmosferik olaylar ve doğal afetler
  Kanalizasyon sularının arıtılmaksızm alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması
  Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artışı
  Sulak alanların ve göllerin kurutulması
  Arazilerin yanlış kullanımı
  Kaçak avlanma
  Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile meydana gelen radyasyon
  Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü.
  2 ... birbilinmeyenlidenklem
 2. 2.
  insandır. başka neden aramaya gerek yok.
  1 ... buseyaman256
 3. 3.
  ruh kirliliği.
  ... seruven44