1. 1.
    Çepni türkmeni nedir ya? Çepni olup ermeni olan mı var veya ingiliz?

    Çepni demen zaten yeterli. Karadenizli olup türk olan ama türkçe bilmeyen bilmem kaç milyon kişiden birisin işte.
    1 -2 ... kurtcebe noyan