1. 1.
    çeliğin pipisi olmadığından mütevellit yok hükmündedir.
    2 -1 ... erectof