1. 1.
  Osmanlı padişahlarının beşincisi

  Saltanatı: 1413-1421
  Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun
  Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421

  Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'dur. Küçüklüğünden itibaren devrin en yüksek alimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. 1393'te devlet idaresinde tecrübe sahibi olmak üzere Amasya'ya sancak beyi tayin olundu.

  Çelebi Mehmet, Ankara savaşından sonra parçalanan Osmanlı topraklarını yeniden bir idare altında birleştirmek için fetret devrinde (1402-1413) kardeşleri Süleyman, isa ve Musa Çelebiler ile mücadele etti. En son 1413'te Çamurlu mevkiinde, Musa Çelebi kuvvetlerini bozguna uğrattıktan sonra, Edirne'de tahta çıktı. Böylece Osmanlı Devleti'ni karşılaştığı bu büyük bunalımdan kurtararak devletin birliğini sağlayan Çelebi Sultan Mehmet, ilk olarak elden çıkan toprakları geri almaya çalıştı.

  1414'te Anadolu üzerine yürüyerek Aydınoğlu Cüneyd beyin elinden Kayacık, Nif ve izmir'i aldı. Karamanoğulları'na ait Konya'yı muhasara etti ise de ikinci Mehmet'in af dilemesi ve tabiiyetini arz etmesi üzerine barış yapıldı. Ancak Karamanoğlu'nun sözünde durmaması üzerine Sultan Mehmet, Şehri ikinci defa kuşatarak zaptetti (1415). Daha sonra yapılan antlaşmayla Konya'yı Karamanoğulları'na bırakan Sultan, Beypazarı, Sivrihisar, Akşehir, Yalvaç ve Beyşehir kalelerini ülkesine kattı.

  Bundan sonra, evvelce Musa Çelebi ile birleşerek kendisine karşı hareket eden ve vergisini de göndermeyen Eflak beyi Mirça üzerine yürüyen Sultan, onu Yer-Göğü'de mağlup etti. Mirça, üç yıllık vergisini ödediği gibi, oğlunu da rehin olarak bıraktı. Rumeli'den dönüşünde Candaroğulları üzerine yürüdü. Tosya, Çankırı ve Kalecik'i ele geçirdi. 1416 ve 1420'de ilk defa Tuna ırmağının kuzeyine geçerek Basarabya'ya girdi.

  Çelebi Mehmet devrinin en önemli iç hadisesi Şeyh Mahmut Bedrettin isyanıdır. islam'a uymayan sapık fikirlerini halk arasında yayan Şeyh Bedrettin'in çıkardığı isyan kısa sürede Karaburun'dan Amasya'ya kadar yayıldı. Ancak ülkeye tek başına hakim olduğu günden beri Şeyh Bedrettin'in hareketlerini dikkatle takip eden Sultan, Şeyhin ve taraftarlarının başlattığı bu ayaklanmayı zamanında bastırmaya muvaffak oldu. Yakalanan Şeyh Bedrettin islam alimlerinin fetvası üzerine idam edildi.

  Aynı yıl Rumeli'de taht mücadelesine giren ve Düzmece Mustafa olarak da bilinen kardeşi Mustafa Çelebi'yi yenilgiye uğrattı. Mustafa Çelebi kaçarak Bizans imparatoruna sığındı. Bu olaydan kısa bir müddet sonra Sultan, Edirne'de avlanırken rahatsızlandı ve çok geçmeden de 26 Mayıs 1421'de vefat etti. Naşı Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedildi.

  Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilen Çelebi Mehmet, sabırlı, azim ve irade sahibi, sözüne ve vaadine sadık, vakur bir hükümdar idi. Sekiz yıllık saltanatını Allhü tealanın dinine hizmet etmek ve yolunu yaymak için kuvvetli bir devlet kurmaya feda etti. Küçük ve büyük yirmi dört muharebede bulunarak kırka yakın yara aldı. içte ve dışta daimi olarak din ve devlet düşmanlarıyla mücadele halinde iken yazdığı bir şiiri:

  "Cihan hasm olsa, Hakk'tan nusret iste!

  Erenlerden dua vü himmet iste!"

  beytiyle başlamaktadır.

  Çelebi Mehmet, memleketindeki refahtan diğer müslümanlara da pay vermek, Resul-i Ekrem'in mübarek komşularının dualarını almak için her sene onlara hediyeler gönderme adetini başlattı. Sürre alayı adı verilen bir heyetle gönderilen hediyeler, Mekke ve Medine'deki mübarek yerlerin tamir ve bakımı ile fakirlerin yiyecek ve giyecekleri için sarf edilirdi.

  Memleketin imarına büyük önem veren Sultan, Bursa'da Yeşil Türbe ile bir cami, medrese ve imaret, Edirne'de bir cami ve bedesten, Amasya'da da oğlu Kasım için bir türbe yaptırmıştır.
  4 ... feylule
 2. 2.
  osmanlı devleti'nin ikinci kurucusu manasında "bani-i sani-i devlet" olarak tanınan ve "çocuk yaşımda bunca belâları herhâlde benden başka kimse çekmiş değildir!" sözünün sahibi olan osmanlı padişahıdır. osmanlı tarihçileri tarafından "tatar tufanının muhataraya düşürdüğü devlet gemisini kurtaran nuh" olarak anılmaktadır.
  1 -1 ... stillborn
 3. 3.
  mehmet adını taşıyan osmanlı sultanlarının ilki olan bu padişaha, fetret devrini sona erdirerek osmanlı'yı kurtaran kişi olduğu için "müessis-i sânî" yani "ikinci kurucu" da denir.
  1 ... tarumar
 4. 4.
  babası yıldırım beyazid'in ankara savaşı'nda timur'a esir düşmesinden sonra başsız ve padişahsız kalan osmanlı'nın buhranlı zamanları olan, taht için kardeş kavgaları ile geçen 11 yıllık fetret devri'ni sona erdirdiği ve devleti yeniden düze çıkardığı için ikinci osman ya da ikinci kurucu da denilen osmanlı padişahıdır.
  osmanlı onun sayesinde daha beylikken dağılmaktan kurtulmuştur.
  ... atgmuls
 5. 5.
  5 erkek 2 kızı olan 5. osmanlı padişahı.
  -1 ... bozok baykusu
 6. 6.
  padişah olabilmek için yıllarca mücadele vermiş osmanlı.
  1 ... zubizarett
 7. 7.
  Kendi yaşadıklarından aldığı derslerden olacak ki daha ölmeden oğlu ikinci murat ı kendinden sonrası için seçmiş, padisahligini garantilemiştir. iyi diplomasi bilen, en heybetli padişahlardan biri.
  1 ... luzumsuzbiliyorum
 8. 8.
  takriben, osmanlı sultanlarından en uzun boylu olanı. + 2 metre diyen tarihçiler var. sonraki dönemlerde, hanedandan bir hanımefendinin vücutlu eşine çelebinin kıyafetini giydirmişler, etek ve kol kısımları yerlerde sürünmüş.
  1 ... angry man
 9. 9.
  (bkz: yıldırım beyazıt ın oğullarına çelebi denme sebebi/#18277331)
  1 ... usualsuspects
 10. 10.
  26 Mayıs 1421'de Edirne'de bir sürek avı sırasında at sırtında felç oldu, düştü ve yaralandı. Ölüm döşeğinde Veziriazam Amasyalı Beyazıd Paşa ve vezirleri ivaz Paşa ve Çandarlı ibrahim Paşa'yi çağırıp:

  "Tez oğlum Murat'i getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, ölümümü gizleyin."

  vasiyetinde bulundu. En çok Selanik'te bulunan Düzmece Mustafa'dan çekinilerek, Amasya'da vali olan Murat'in Bursa'ya ulaşmasına kadar 42 gün ölüm haberi gizlendi. Osmanlı Padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah o oldu. Durumundan kuşkuya düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlenen askerleri yatıştırmak için askere geçit yaptırılıp, bu sırada mumyalanmış cesedine kaftan giydirilip, başına sarık konulup pencere önüne oturtulduğu kollarının oynatıldığı rivayet edilir.
  1 ... mirgun