1. 1.
    içinde bulunduğum durumdur. sol frame o kadar boş başlıklarla doludur ki o 6 entryi girmek yıl alabilir.
    ... kavinsky