1. 1.
    ilkokulda yapIlan hatalardandIr.
    ... en soldaki dede benim