1. 1.
    Hiç yerinde durmayan, her yere yetişen kimseler için söylenir. evet.
    1 ... nevilevile