1. 1.
    Kendisinden uzun boylu olan rakibini gafil avlamak isteyen insan davranışı.
    1 ... lost soul of stranger