bugün

Evet 4 yıllık iktisat mezunuyum bana desinler ki makro ekonomi konuları, bretton woods kanunları, sabit kur sistemi ve dalgalı kur sistemi analizi yapayım ama çarpım tablosunu bana sormayın arkadaşlar. Yeminle bilmiyorum be.
Kafasızlıktır.

Bir yedi kere dokuz.
Babamdan dolayı aşırı iyi derecede ikinci sınıfın ilk dönemine kadar ezberlemiştim. O kadar iyi ezberledim ki sınıfta en hızlı kafadan 4 işlem yapan kişi seviyesine gelmiştim.
bizimkiler döve döve öğretmişti. sonra sözelci oldum işte.
Ben sekiz kere yedi elli altı diyebiliyorum ama yedi kere sekiz elli altı derken bir düşünüyorum. Aynı şey dokuz kere altı elli dörtken altı kere dokuz elli dört için de geçerli. Böyle birkaç çarpım işlemi daha var. Bunun bir nedeni olabilir mi? Mallığım dışında.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.