Advertisement

  1. 1.
    Türkiyede buna günü kurtarmak da denilir. Mevcut ekonomik durumu stabil halde tutup ayakta kalmak. Ödemeler dengesini sağlamaya yönelik yapılam tüm adımlar bütünü. Gelir gider açığını veya dengesizliğini sürdürülebilir borç ödeme öteleme giderleri kısma öncelik sırası belirleme ve diğer bir takım yöntemler suretiyle işler halde tutabilmek.

    Gemisini yüzdüren kaptan misali.
    ... gazeloglu