1. 1.
    girilmek istendiğinde denk gelinemeyendir. girmeyeceğiniz zaman da çarşaf gibi olası tutar, dibi gözükür, içiniz gider.
    1 ... trailblazer