1. 1.
    Kendi kültürüne sövmek. Din-iman kavramları üzerine ağızdan kanalizasyon akıtmak.
    ... tuttugunu koparan adam