1. 1.
    Çapraz okuma bir çeşit hızlı metin okuma tekniğidir.

    Metnin bulunduğu sayfa içindeki ilk kelime ile son kelime arasında çapraz bir şekilde bir baştan ve bir sondan okuyarak sayfanın ortasına gelip de yapılabilir mesela, birçok farklı tarzda yapılabilen bir tekniktir.

    (bkz: Hızlı okuma)
    -3 ... siyah alfabe