1. 1.
  Karaman'da Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünden, Ali adlı bir kişinin oğluydu. Asıl adı Halil olup, Kara ve Karaca lakabıyla, vezirliği sırasında da Hayreddin ünvanı ile anılmıştır. Osman Gazi'nin son yıllarında Orhan Beyin, babasına vekalet ettiği tarihlerde Şeyh Edebali'nin tavsiyesiyle Bilecik kadısı oldu. Kara Halil Efendinin bu kadılığı sırasında gerçekleştirdiği en önemli hizmet, muntazam bir askeri ocak olan "yaya" teşkilatını düzenlemiş olmasıdır. Çandarlı Kara Halil Paşa, iznik'în fethinden sonra Orhan Gazi tarafından iznik kadısı tayin edildi. 1348'de devletin yeni merkezi Bursa'ya kadı oldu. Sultan Murad Hüdavendigar'ın tahta çıkmasından sonra, kendisine en yüksek şer'i ve hukuki bir makam olarak yeni ihdas edilen, kazaskerlik görevi verildi. Bundan sonra kazaskerlerin padişahla birlikte seferlere katılması kanun haline geldi. Acemi Ocağı ile Yeniçeri Ocağı'nın kurulması da Kara Halil Efendi'nin bu hizmet döneminde gerçekleşti. Ayrıca Karamanlı Molla Rüstem ile birlikte Osmanlı maliyesinin teşkilatlanmasında önemli rol oynadı. ilk defa vezirlikle birlikte beylerbeyi, yani ordu kumandanlığı görevini de bir arada yürüttü. Halil Hayreddin Paşa daha sonra Selanik, Manastır ve Ohri şehirlerini de ele geçirdi. Arnavut prensleri arasındaki mücadeleler sırasında Osmanlı orduları 1386'da Kroya ve işkodra'ya kadar ilerledi. Ancak Sultan Murad Hüdavendigar'ın, Halil Hayreddin Paşa'yı Balkanlar'da bırakıp, oğlu Ali Paşa ile birlikte Karamanoğlu seferine çıkmaya hazırlandığı sırada, Halil Paşa'nın Yenice-i Vardar'da hastalandığı kısa bir süre sonra da Serez'de öldüğü haberi geldi. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa iyi bir teşkilatçı ve devlet adamı olmasının yanında hayır işleriyle de ilgilendi.
  1 ... feylule
 2. 2.
  yuksek bir para karsiligi bizans a satildigi one surulen osmanli veziri.
  ... bilmem
 3. 3.
  devşirme olmayan ve uzun yıllar devam edecek çandarlı önadlı vezirlerdendir. bunlar devletin yönetiminden cekildikten sonra yavuz un sinan paşası hariç sadrazamlar hep devşirme olacaklardır.
  ... esteban
 4. 4.
  çandarlı halil paşa'nın ölümü konusunda muhtelif rivayetler olmakla birlikte, bir tanesinde-ki en akla uygunu- iddia edilen şudur. 2.Mehmet (Fatih) aslen Türk olan bu devlet adamının, ilerde halk veya Osmanoğlu saltanatı karşıtlarınca kullanılarak, TÜRK olmasının verdiği güçle, iktidar üzerinde sorun yaratabileceğini düşünmüş ve onun hal edilmesini buyurmuştur.iddianın tutarlılığı ise çandarlı halil paşanın ardından göreve getirilen vezir ve sadrazamların hemen hepsinin devşirme oluşu yani Türk soyundan gelmemesi. iddianın sahiplerinin bu duruma bağlı olarak söyledikleri bir başka husus ise bu dönemin duraklama dönemenin temeli olduğu iddiasıdır. Yönetimden soyutlanan Türklerin yerine önemli görevlere getirilen devşirmelerin imparatorluğun sonunu hazırladığı görüşü hakimdir.
  ... editor
 5. 5.
  (bkz: Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa)
  ... fasafiso
 6. 6.
  fatih sultan mehmet' in, kendisinin yerine, babası 2. murad han' ı ordusunun başına geçmeye davet eden ünlü mektubu yazdığı gerekçesiyle içten içe nefret ettiği ve istanbul' un fethi sonrasında padişaha karşı komplo kurduğu gerekçesiyle işkenceye tabi tutulduğu söylenen sadrazam.
  2 ... legend of the stranger
 7. 7.
  son türk soylu osmanlı sadrazamıdır. aynı zamanda giderilen* ilk sadrazamdır.
  ... spiritus sancti
 8. 8.
  fatih sultan mehmed in yazdığı sanılan mektup kendisi tarafından yazılmış, hatta belki de böyle bir mektup varolmamış kendisi bizzat ikinci murad ı saltanata davet etmiştir.

  son türk soylu osmanlı sadrazamı da değildir. ancak yönetimde etkili olmuş son büyük türk ailedir denebilir çandarlılar için. özellikle müsadere ululü yaygınlaşıp kapıkulluğu abartıldığından 19. yy ortalarına kadar sadrazamlar genelde saray kullarından seçilmiş, haliyle de başarısız olmuşlardır.
  ... disco inferno
 9. 9.
  1439-1453 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. istanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından idam ettirilmiştir. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazamdır.

  çandarlı kara halil paşa
  3 ... reddhouse
 10. 10.
  cengiz çandar'ın dedesi olduğu söylenir.
  1 ... daikokuten