1. 1.
    siyahlar ile beyazları ayırdıkları için olan sorunsaldır.
    1 -2 ... goebbels