1. 1.
    sık sık seçim yapılan uzak batı ülkesidir.
    -1 ... meruem