1. .
  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı'nın yayınlamış olduğu "2007 yılı istatistikleri" kitabının 130. sayfasında, 2008 yılı ocak ayı istatistiğinde 1 numaralı iş kolu olan "tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık" iş kolunda;

  toplam işçi sayısı: 96093
  sendikalı işçi sayısı: 135549 olarak belirtiliyor. başka bir anlatımla, bu işkolundaki sendikalaşma oranının %146 olarak belirtilmiş.
  aslında şaşılacak birşey yok.

  burası türkiye...
  2 ... recruit