1. 1.
    1 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmalı.
    ... modern zaman filozofu