1. 1.
    (bkz: buyrun efendim)
    -1 ... slippin jimmy