1. 1.
    insana hak yediğini düşündüren durum.
    ... this