1. 1.
  1- kökteki "e"ler "i" olur.
  örnek:
  men - min (ben)
  sen - sin (sen)
  beg - big (bey)

  2- gerileyici benzeşme vardır.
  örnek:
  erük - örük yuvarlak olan "ü" düz "e" yi "ö" yaparak yuvarlaklaştırmıştır.
  çeküç - çöküç
  eçkü - öçkü

  3- "p" sesi "f" olmuştur.
  örnek:
  yaprak - yafrak
  köprü -köfrü

  4- "d" sesi(ama damak d'si denilen) "y" olmuştur.
  örnek:
  bedüg - biyig (büyük)
  adırmak - ayırmak

  5- "t"ler "d" olur.
  örnek:
  tur - dur
  timek - dimek

  6- kelime sonlarındaki "g" korunur yada "k" olur.
  örnek:
  savug - savuk
  ulug- uluk

  7- 3. tekil kişi iyelik ekinden sonra durum eki varsa; zamir n'si gelmez.
  örnek:
  yol+ı+n+da - yol+ı+da
  saç+ı+n+dın - saç+ı+dın (saçından)

  8- 3. tekil-çoğul kişilerin emir çekiminde "dik-dıklar" eki kullanılır.
  örnek:
  alsın - aldik
  alsınlar - aldıklar
  (bkz: çağatayca)
  3 ... pnar