1. 1.
    istanbul' un meshur meyhanelerindendir.
    ... carlott
  2. 2.
    iş çıkışı iki tek atmak için birebir, gürültüden uzakta sessiz sakin kafa dinlenecek sevimli mekandır.
    ... hayvan herif