1. 1.
    Çözümü zor ve Karmaşık durumları ifade eden bir deyim. Namı diğer ayıkla pirincin taşını.
    ... royall stars