1. 1.
    «Kâğıt» anlamında sözcük. Ağızlarda «kısa boylu», «beceriksiz, uyuşuk» gibi farklı manaları da tespit edilmiş.
    ... saippuakivikauppias