sait faik in abasıyanık kitabı başlığına bugün entry girilmemiş.