1. 13307.
  kim barıştırır seni dünyayla
  hangi sulh hukuk
  hangi uyuşmazlık mahkemesi
  derin dereleri derin mi sandın
  diyor birisi radyoda.
  -1 ... icimin derinliklerindeyim