1. 12363.
  Dönsek mi bu aşkın şafağından,
  Gitsek mi ekaalîm-i leyâle?
  Bizden daha evvel erişenler,
  Ağlar bugün, evvelki hayale...

  Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek,
  Düştüyse gönüller bu melâle?
  Bir eldir ufuklardan uzanmış,
  Zulmet bizi çekmekte visâle...

  (bkz: ahmet haşim)

  ekaalim-i leyal: gecenin iklimleri
  melal: bunalım
  zulmet: karanlık
  visal: kavuşmak
  2 ... melal i intizar