kızların erkeklerde baktıkları en son yer

  1. 5.
    geçmişleridir. eğer kadınlar erkeklerin geçmişlerine baksalardı şu anda evlenecek adam yok diye yakınıyor olan taraf olurlardı...
    2 ... fierna