kızların erkeklerde baktıkları en son yer

  1. 1.
    bacaklarıdır. Göz kafadan başlamak üzere vücudun ortasına kadar gelip orada kalır nedense.
    1 -1 ... katarsis