insanın kendi kendini teskin etmesi

  1. 3.
    sakin ol şampiyon
    rocky balboa
    1 ... miceddere yiyen adam