insanları aşağılamak için kürt sözcüğünü kullanmak

  1. 2.
    kürt imajını yaratan insanların hareketlerinin genellenmesiyle olur.Yanlıştır.Yapılmaması gerekir.
    1 ... sanacokpisespiriyaparim