yaran yanlış okumalar

  1. 8.
    yazılan: tasfiye nedeniyle zararına satışlar
    okunan: tavsiye nedeniyle zararına satışlar
    128 -8 ... ortouch