üçüncü selim

  1. 2.
    ilhamî mahlaslı bestekâr, şair, hattat yenilikçi padişah. Sûz-ı dilâra makamının mucidi. Şeyh Galipin dostu ve mevlevi.

    Derd ile rûyuna baktıkça senin ilhamî
    Gerçi handan olur amma ciğeri kan ağlar
    3 ... farabi