baltalimanı anlaşması

  1. 2.
    baltalimanı anlaşması ile osmanlı devleti serbest ticaret politikası uygulamaya başlamıştır. osmanlı devleti açık pazar haline gelmiş, ülke topraklarındaki üretici kesim batı ürünlerinin rekabeti karşısında iktisadi hayattan silinmiştir. sonuçta osmanli devletinde yeni sanayii atılımları olmamış, varolanda gelişememiştir. ihracatın çok üstünde ithalat harcamaları yapılmış, ülke dış borca muhtaç bir ülke haline gelmiştir.
    3 ... bohemian rhapsody