hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmek

  1. 7.
    aslında herşey eskisinden daha iyi olabilecekken, karamsar yaklaşım sonucu türemiş bir cümle.
    0 -1 ... cehennem tanrisi