ilişkinin bittiğinin anlaşıldığı anlar

  1. 1.
    üçüncü şahıslar yüzünden birbirinize girmeye, taraf olmaya başlamışsanız bu durum o anlardan biridir.

    oysa biz hep aynı tarafta değil miydik?
    olması gereken de bu değil midir?
    6 ... cartoon pierre