düğünlere giden kızların güzelleşmesi

  1. 5.
    (bkz: düğünlere giden kızların süslenmesi)olursa katılabileceğim önermedir.
    1 ... axilordram