irticayla mücadele

  1. 2.
    radikal aydınlanmacılık tarafından üstlenmedikçe her dönem için bir denge noktası bulunan bir mücadele biçimi haline gelmektedir. aksi taktirde sürekli bir konsolidasyon ihtiyacı ile beraber karşılıklı unsurların denge politikasında uzlaştıkları bir hal almaktadır. hatta kimi yerlerde iki yüzlü, iktidarı silikleştirici konumlarda bulunmaktadır. irtica ile mücadele iktidarın bu dünyaya inişinin mücadelesidir. özündeki uzlaşmacılık kesilip atılması gereken bir kangrendir. aksi halde kangrenin bütün vücuda yayılması işten bile değildir.
    0 ... kisil