irticayla mücadele

  1. 1.
    fransız devrimiyle insanlığın önüne konan mücadele. belki de devrimci mücadelelerin en zorlusu fakat en erdemlisidir. çünkü karşısındaki güç kör cehaletten beslenen ortaçağ barbarlığıdır.
    1 ... david addison