6 ncıyı 6 ıncı diye yazmak

  1. ?.
    (bkz: 2 nciyi 2 inci diye yazmak)
    (bkz: 7 nciyi 7 inci diye yazmak)*
    1 ... nil nil nil