burokratik kollektivizm

  1. ?.
    sosyalizme geçiş için bir ön aşama olarak görülen proleterya diktatörlüğünün,teoride sunulduğu gibi üretim araçlarını toplumsallaştırmak yerine sadece devletleştirdiğini,böylece de bürokratik güce sahip uzman,teknisyen ve yöneticilerden oluşan yeni bir sınıfın artık değere elkoymasına imkan sağlayarak değişik bir sömürü mekanizması ortaya çıkardığını savunan görüş.

    ömer demir&mustafa acar
    2 -1 ... lilith