gerdek

  1. 1.
    farsçada bu söz, "Kubbe" veya "Kubbeli bir bina" anlamına geliyordu. Türkler ise bu sözü "Gerdeğe girme" deyiminde, daha başka bir anlama kullanmışlardı. Böyle bir anlayış aslında farsçada yoktur. Gelin ile güveyinin bir çadır kubbesi altında buluşmasını Türkler, onunla benzettirmişlerdi. Aynı zamanda bu kubbe, gök kubbesi gibi de farzedilebilirdi.
    7 ... lilith