nabza göre şerbet vermek

  1. 4.
    dalkavukların en büyük silahı...
    1 ... blindguardian