ulus devlet

  1. 2.
    Çağcıl dünyanın ayırdedici bir özelliği olan, hükümetin tanımlanmış bir toprak parçası üzerinde egemen güç olduğu ve nüfus kitlelerinin kendilerini tek bir ulusun bir parçası olan vatandaşlar diye gördükleri belirli bir devlet tipi. Ulus-devletler, ulusçuluğun yükselişi ile elele gitmektedirler; her ne kadar ulusçu bağlılıkların her zaman bugün varolan özgül devletlerin sınırlarına uymaları gerekmese de. Ulus-devlet, Avrupada ortaya çıkan ancak bugün bütün dünyaya yayılmış olan yükselen ulus-devlet sisteminin bir parçası olarak ortaya çıkmışlardır.
    2 ... lilith